فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال 1397 در سایت سازمان سنجش اعلام شد.

برای دریافت حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال 1397 کیلیک کنید.http://www.sanjesh.org/