رشته #فناوری_اطلاعات_سلامت برای کسانی است که تمایل دارند در مراکز علوم پزشکی و درمانی، به فعالیت های  فناوری اطلاعات بپردازند.

رشته فناوری اطلاعات سلامت، رشته ای نوپا در ایران است و از بازار کار نسبتاً خوبی برخوردار است. مدتی است که رشته ی مدارک پزشکی از لیست رشته های علوم پزشکی در سطح لیسانس حدف شده و فناوری اطلاعات سلامت با  تغییرات اساسی نسبت به رشته مدارک پزشکی، جایگزین آن شده است.

این رشته به تربیت افراد کار آزموده ای می پردازد  که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر تحليل و سازماندهي اطلاعات و كد گذاري اطلاعات پزشكي بيماران در مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي و مطب ها، تحليل شاخص هاي آمار بيمارستاني (مرگ و مير، بيماري ،مالي و …)و ارائه به مديران مربوط و كاربران مجاز، ارائه اطلاعات پزشكي به كاربران مجاز با رعايت موازين قانوني ، اجراي مصوبات مربوط به اطلاعات پزشكي بيماران، مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشيني اطلاعات سلامت و مشاركت در طراحي فرم هاي اطلاعات سلامت را برعهده بگیرند.

 

توانمندی های اجرایی 

 • تحلیل کمی و کیفی اطلاعات سلامت برای نیازهای مختلف
 • ترجمه و تفسیر اطلاعات سلامت برای مصرف کنندگان و سایر ذینفعان و کاربران اطلاعات سلامت
 • کدگذاری اطلاعات پزشکی بیماران
 • کدگذاری مالی اطلاعات پزشکی (تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی) و تعیین مغایرت‌ها
 • تحلیل شاخص‌های آمار بیمارستانی (مرگ و میر، بیماری، مالی و …) و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز
 • تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره‌برداری‌های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته‌های مختلف پزشکی

توانمندی های فنی 

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات سلامت
 • طراحی نرم افزارها و اپلیکیشن های موبایلی حوزه سلامت
 • طراحی وب سایت های حوزه سلامت
 • توانمندی های پژوهشی شامل: انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات سلامت

بازار کار 

 • کارشناس / مدیر بخش فناوری / مدیریت اطلاعات سلامت مراکز بهداشتی درمانی
 • برنامه نویس نرم افزارهای حوزه سلامت (برنامه نویسی ویندوز / برنامه نویسی وب / برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایلی)
 • کارشناس فنی / مدیر پایگاه داده های سلامت
 • کارشناس فنی / مدیر امنیت اطلاعات سلامت
 • طراح / مدیر وب سایت های حوزه سلامت
 • تحلیلگر نرم افزارهای حوزه سلامت
 • متصدی بخش پذیرش مراکز بهداشتی درمانی