#تکنولوژی_پزشکی_هسته_ای حوزه ای میان رشته ایست که

هدف این رشته تربیت افرادی کار آمد است که بتوانند زیر نظر پزشکان و متخصصان در مراکز درمانی پزشکی هسته ای فعالیت کنندبا توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی ،علم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماریها ارزش  والایی کسب کرده است.پزشکی هسته ای حوزه ای میان رشته ای است و از رشته هایی نظیر تصویربرداری پزشکی ، فیزیک پزشکی و رشته هایی از این دست برخاسته شده است.

 

در تعاریف تخصصی تر این رشته عبارت است از کلیه اقدامات تخصصی و تشخیصی در دو بخش : بالینی و پاراکلینیکی

 

از مهم ترین کاربرد های این رشته میتوان به کاربردهای بالینی ، رادیوبیولوژی استفاده از رادیو  دارو ها ،حفاظت در برابر اشعه ها اشاره کرد.

 

بازار کار

  • -فراگیری نظری تشعشعات یون ساز ،چگونگی تولید آن،مواد رادیو اکتیو
  • -انجام تکنیک های مختلف،تشخیص و درمان آن زیر نظر متخصص پزشکی هسته ای
  • -فراگیری طرق مختلف حفاظت در برابر تشعشعات یون ساز
  • با توجه به پیشرفت کشور ما در بخش تکنولوژِ های هسته ای آینده ای روشن برای دانشجویان این رشته در نظر گرفته میشود
  • اگر دانشجویی واقعا علاقه مند به بخش تحقیقات در این رشته باشد میتواند زمینه ی کاری خود را در این رشته تضمین شده بداند
  • همچنین به عنوان تکنسین رادیولوژی نیز میتواند فعالیت کرده و کارشناس پرتوشنای لقب گیرد