رشته #اتاق_عمل شاخه ایی ازعلوم پزشکی است که طی این دروه دانشجویان با تکنولوژی های نوین جراحی تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و کمک به اداره بیمار قبل و حین و بعد از عمل را می آموزند.
دراین رشته تمام واحد های تخصصی جراحی توسط جراحان آموزش داده می شود و فرد کارشناس پروسه های جراحی های مختلف را فراگرفته ولی به تنهایی جراحی نمی کند وبه جراح کمک می کند تا جراحی کند وعمل به سوی موفقیت پیش برود.دانش آموختگان این رشته ۱۳۰ واحد که شامل دروس عمومی و  تخصصی و کارآموزی در حیطه جراحی می باشد را  می گذرانند.

 

ضرورت وجود حرفه و ارتقای حرفه ایی رشته اتاق عمل

تکنولوژیست های اتاق عمل عضو مهمی از تیم بهداشتی بوده و که در تماس نزدیک با جراحان , متخصصان بیهوشی و پرستاران در راستای تامین مراقبتی مطلوب برای بیماران فعالیت می کنند و از آنجا که زیربنای رشد و توسعه یک حرفه, آموزش آن حرفه می باشد انتظار می رود تا سال 2012 میزان نیاز به تکنولوژیست های اتاق عمل سریعتر از حد متوسط افزایش یابد. علت این امر افزایش تعداد و انواع اعمال جراحی و رشد جمعیت و افزایش میزان سالمندی است.زیرا افراد سالمند نیاز به اعمال جراحی بیشتری دارند و و از طرفی تغییرات وسیع و چشمگیر موجود در تکنیک های جراحی نیازمند هم سطح شدن تکنیسین های جراحی با نقش ها و وظایف جدید می باشد.

 

فرصت های شغلی رشته اتاق عمل

افرادی که در این رشته فارغ التحصیل می شوند قادر به فعالیت در مراکز بیمارستانی و کلینیک ها و درمانگاه ها ومطب ها و اتاق عمل و ریکاوری و مراکز جراحی سرپایی و مراکز اندوسکپی و مراکز رادیولوژی مداخله ایی و مراکز لیزرتراپی  وهم چنین در اورژانس که به صورت خصوصی و نیمه دولتی و یا دولتی اداره می گردد, به عنوان  سیرکولر(فرد غیر استریل می باشد و احتیاجات ضروری را در حین جراحی فراهم می کند و حق نزدیکی به بیمار را ندارد) و اسکراب (فرد استریل می باشد که در یک محیط یک متری در کنار جراح و با همراهی جراح عمل را انجام می دهند) مشغول شوند وفرصت های شغلی زیر را برعهده بگیرند

کمک اول جراح

سوپروایزر اتاق عمل

مهندسی تجهیزات پزشکی

کارشناسی فنی در مراکز تجهیزات پزشکی

آموزش دانشجویان اتاق عمل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

همکاری با راه آهن برون شهری جهت انجام عمل های سرپایی در وضعیت اورژانس

همکاری با سازمان های پزشکی ارائه دهنده پروسیجرهای جراحی فوق تخصصی