سوال بسیاری از دانش‌آموزان این است که در روز چند درس بخوانیم تا به نتیجه مطلوب خود برسیم. روزی چند ساعت درس خواندن مهم نیست فقط خواندن مهم است. این حرف تقریبا درست است اما درس خواندن زیاد باعث قبولی نمی‌شود. کمیت درس خواندن بسیار اهمیت دارد اما این را در نظر بگیرید که کمیت زمانی ارزش دارد که فاکتور کیفیت را شامل شود.

   هیچ فایده‌ای ندارد اگر ۳ ساعت کتاب را جلویتان باز کنید ولی فقط ۱ ساعت حواستان به آن باشد. پس بهتر است از همان اول ۱ساعت مفید درس بخوانید.

   برای شروع مطالعه بهتر است تمرین کنید که اگر حتی یک ربع درس می‌خوانید تمام تمرکزتان روی درس باشد. در ابتدای راه هدف ما این است که تمام مدت زمان مطالعه به بازدهی ۱۰۰درصد برسد. حالا چه این مدت ۱ساعت باشد چه ۱۰ساعت.

   اکنون با خودتان صادق باشید و روزهای هفته را درون یک برگه بنویسید و بدون در نظر گرفتن این که چیزی را که می‌نویسید کم است یا زیاد فقط در برابر هر روز بنویسید که حداکثر چه قدر می‌توانید مطالعه داشته باشید. مهم نیست که در حال حاضر کجا هستید مهم این است که می‌خواهید ارتقا پیدا کنید.

   حال که ساعت‌های مطالعه‌های خود را براساس توانایی امروز نوشته‌اید سعی کنید این هفته به ساعت‌هایی که نوشته‌اید نزدیک شوید. عدد نوشته شده به اختیار شما تایید شده پس برای رسیدن به آن اراده داشته باشید. پس از یک هفته عملکرد خود را ارزیابی کنید. حالا جلوی همان روزها بنویس که چه قدر واقعا درس خواندید و چه قدر با چیزی که نوشته بودید فاصله داشتید. با این کار نسبت به توانایی واقعی خود شناخت پیدا می‌کنید و با خود مرور کنید توانایی امروز من این است و هر روز آن را ارتقا می‌دهم. پس از این هفته روزهای هفته آینده را بنویسید و با توجه به ساعاتی که هفته پیش در آن روز مطالعه مفید داشتید ساعات جدید را برنامه‌ریزی کنید. توجه داشته باشید که در هر روز از هفته جدید نیم ساعت یا یک ساعت به مطالعات قبلی اضافه کنید. روند اضافه کردن ساعت را تند نکنید تا خسته نشوید و انگیزه کافی داشته باشید.

   اگر هر هفته حتی نیم ساعت به برنامه‌ی مطالعه‌ی روزانه‌تان اضافه کنید نزدیک به ۳ساعت به مطالعه‌ی هفتگی شما اضافه می‌شود. بعد از یک ماه به ساعات مطالعه شما دو ساعت اضافه خواهد شد. اگر یک ماه پیش ۴ساعت در روز درس میخواندید حالا ۶ ساعت می‌خوانید. این را بخاطر بسپارید که پیشرفت تدریجی است. پس صبر داشته باشید و از تمام لحظات برای درس خواندن نهایت لذت را ببرید.