#دانشگاه_راکفلر یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا  است که در ایالت نیویورک و در شهر نیویورک واقع شده است.  این دانشگاه از موقوفات  جان دیویس راکفلر است.

  دانشگاه راکفلر خصوصی که جان دی راکفلر۱ در ۱۹۰۱ با هدف پژوهش در علوم زیستی تأسیس کرد. این مرکز ابتدا مؤسسۀ پژوهش‌های پزشکی راکفلر۲ نام داشت و منحصراً اهداف پژوهشی را دنبال می‌کرد. در ۱۹۰۸، با تغییر اساسنامۀ مؤسسه فعالیت‌های آموزشی نیز به اهداف مؤسسۀ راکفلر اضافه شد. در ۱۹۵۴، مجدداً اساسنامه این مؤسسه اصلاح شد و پس از آن، مؤسسۀ راکفلر به صورت بخشی از دانشگاه ایالتی نیویورک درآمد. اکنون در این دانشگاه طرح‌های پژوهشی و دوره‌های آموزشی در مقطع دکتری تخصصی رشته‌های علوم بهداشتی، علوم رفتاری، علوم زیستی، فیزیک نظری، ریاضی، منطق، فلسفه برگزار می‌شود.

دانشگاه راکفلر

دانشگاه راکفلر

رشته های تحصیلی دانشگاه راکفلر

 •  طبیعی
 •  کشاورزی
 •  گیاه‌شناسی
 •  پزشکی
 •  کالبدشناسی
 •  جانورشناسی
 •  جانورشناسی
 • زمین‌شناسی
 • دیرینه‌شناسی
 •  بوم‌شناسی
 •  وراثت
 •  زیست‌شیمی
 •  دانش کشاورزی
 •  زیست‌شناسی مولکولی
 •  زیست‌شناسی آران‌ای
 • فرگشت مولکولی
 • ایمنی‌شناسی
 •  زیست‌فناوری