تست روانشناسی شخصیت


تست هوش ریون


تست هوش هیجانی شرینگ (EQ)

 تست تمرکز حواس

تستی را که در این بخش به شما معرفی خواهیم کرد یکی از جالبترین و استاندارد ترین تست های تمرکز در جهان است و  خلبانان نیروی هوایی امریکا موظف به انجام دادن آن هستند. گفته می شود این خلبانان می توانند تا دو دقیقه به این بازی ادامه دهند. یکبار بازی را امتحان کنید تا متوجه شوید دو دقیقه چه زمان طاقت فرسایی است!

اگر بتوانید ۳۰ ثانیه بازی را ادامه دهید شما نابغه اید.

برای شروع بازی کلیک کنید

 


تست خودشناسی برخورد با مشکلات

 


تست روانشناسی کنترل خشم

 


تست روانشناسی منبع کنترل

 


تست اعتیاد به اینترنت

 


تست روانشناسی سن عقلی

 


تست اضطراب بک

 


تست هوش و نیمکره مغز

 


تست سنجش خلاقیت «تورنس»

 


سایر تست‌ها