دانش‌آموزان عزیز با توجه به عدم اتمام دروس نیمسال اول سال تحصیلی97-96، آزمون آنلاین پیشرفت تحصیلی در دو قسمت آزمون دی و خرداد براساس بودجه‌بندی آموزش و پرورش از تاریخ 1396/10/01 فعال خواهد شد.

با تشکر